Workshop

Vi tilpasser workshops etter ønske, og gjør dypdykk ned i temaer innenfor områder dere har behov, og som vi tror vil gi dere mest verdi. Vi tilbyr workshoper med fokus innenfor ett eller flere av våre tre hovedområder:

 • Livsstilsdesign En workshop om hvordan designe et liv hvor du har det best mulig og kan presetere best mulig. Beregnet for individer både på arbeidsplasser, skoler og privat. Workshopen er delt inn i tre nivåer (lærling, mester og guru), basert på kompleksitet og ønsket innsatsgrad. Grunnlaget for innholdet i hvert av de tre nivåene er hentet fra de fire grunnpilarene som vi mener legger grunnlaget for et lykkelig og produktivt liv:
  • Bli kjent med deg selv.
  • Tren hjernen din til et bedre liv.
  • Etabler en hverdagsstruktur og et sett med leveregler.
  • Tren og spis deg til en ny kropp.

For å få det livet du drømmer om.

 • Institusjonsdesign En workshop om hvordan arbeidsplasser og skoler kan øke produktivitet og læring, samtidig som de oppnår lavere grad av stress og mer glede blant ansatte og elever. Workshopen fokuserer på fire hovedtemaer, og tar for seg:
  • Optimalisering av arbeidsplass (work space) og klasserom for mer læring, produktivitet, bevegelse og glede.
  • Implementering av verktøyene fra "Livsstilsdesign" inn i arbeids- og skolehverdagen på individnivå, for bedre resultater, lavere stress og mer glede.
  • Restrukturering av arbeids- og skolehveradgen med fokus på effektiv strukturering av tid, ulike arbeidstidsmodeller og økt variasjon i arbeidshverdagen, med fokus på god langsiktig helse, kreativitet, produktivitet og glede.
  • Implementering av nye tankeganger rundt viktigheten av å gi til andre, og hvordan bedrifter og skoler tjener på å gi mer.

For totaltsett å oppnå økt produktivitet og læring, samt lavere stress og mer glede.

 • Samfunnsdesign En workshop med fokus på hvilke byggeklosser som må på plass for å oppnå et samfunnet som er både velfungerende og produktivt, men samtidig også har mye glede og lidenskap blant menneskene som bor der, og er designet for fremtiden med tanke på miljø, etiske spørsmål og menneskeverd. Spørsmålene og temaene som diskuteres er både aktuelle for det enkelte individ og skole/bedrift, men retter seg også inn mot det offentlige, på statlig, fylkes- og kommunalt plan. Målet med dette workshoptemaet er å diskutere, planlegge og designe en best mulig fremtid for flest mulig, ved å:
  • Utvikle en ny etableringsmodell for unge mennesker, som er sosial, billig og godt for miljøet og menneskesjelen.
  • Etablere generasjonssamfunn som tar vare på de eldre, og lærer opp de unge.
  • Implementere verktøy som lærer oss å leve inn i utdanningssytemet vårt. Verktøy som lærer barn- og unge grunnleggende ferdigheter i hva det vil si å være menneske, hvordan mestre stress og hvordan vi skal navigere livet m.m.
  • Lage et arbeidsliv for fremtiden som legger opp til variasjon for mindre belastning, og mer tid til de viktige tingene i livet som familie, frivillighet og vår egen velvære, gjennom nye tanker om arbeidstid og vår velferdsmodell.

Under finner du en detaljert oversikt av et utvalg temaer som vi diskuterer på "Livsstilsdesign-workshopen" vår. For mer utfyllende detaljer om våre andre workshoper, og hvordan vi kan skreddersy et opplegg etter dine behov, ta gjerne kontakt med oss.


Detaljering av utvalgte temaer fra workshopen "Livsstilsdesign":

Nivå 1: Lærling

 • Tren hjernen din til redusert stress, økt ro, mer glede og selvtillit
  • Lær kognitive verktøy som enkelt kan implementeres i hverdagen for å reprogrammere dine automatiske tankemønster og trene hjernen din til å skape mer av det du vil ha i hverdagen
 • Lær å bearbeide fortiden og sette en kurs for fremtiden
  • Skriveøvelser for å prosessere fortiden, finne ut mer av dine perosnlighetstrekk og planlegge drømmefremtiden
  • Hvordan finne din lidenskap og drømmer for livet
  • Lær å sette mål, planlegge og gjennomføre det du ønsker
  • Hvordan bruke hjernetrening til å holde deg på sporet
  • Teknikker for å overkomme frykt
 • Bli kjent med din hjernekjemi og nevrotransmittere
  • Kartlegging av din nevrotransmitter-profil for økt forståelse av deg selv, og hvordan du kan bruke forståelsen av din hjernekjemi til å tilpasse hvordan du lever, spiser og trener

Nivå 2: Mester

 • Strukturering og gjennomføring av dagen
  • Lær hvordan du kan bygge en livsstruktur for å nå dine mål
  • Gode morgen og kveldsrutiner
  • Hvordan planlegge din perfekte dag
  • Produktivitetshacks
 • Hvordan få mer godfølelse i hverdagen
  • Hvordan endre sinnstilstand
  • Filtrering og redigering av hverdagen
  • Hvordan holde fokus på det som er bra i hverdagen
  • Praktiske tips for å øke andelen av det du vil ha mer av
 • Movement,flow og nået
  • Hva er movement exploration
  • Hvordan finne flow og hva det kan gjøre med hjernen din
  • Typiske flow-aktiviteter
  • Kraften av nået, hva det gjør med hjernen din, og hvordan trene seg til økt tilstedeværelse
 • Lek, latter og kreativitet
  • Hvordan lek, latter og kreativitet kan øke livsglede og velvære
  • Hvordan komme i gang med aktiviteter som gir bedre kontakt med deg selv, økt selvinnsikt og selvtillit
 • Søvnoptimalisering
  • Kosttilskudd
  • Meditasjon og pust for mer ro
  • Optimal leggerutine og praktiske tips for bedre søvn
 • Enkle biohacks for produktivitet, ro og restitusjon
  • Kosttilskudd for produkitvitet, ro og restitusjon
  • Strukturering av hverdagen din for å få mer gjort med mindre stress
  • Stresshåndtering, mobilbruk m.m.
  • Kuldeterapi
  • Floating
  • Infrarød sauna
  • Hjelp til å bryte avhengigheter

 • Kosthold for bedre mentalt fokus og fysisk ytelse
  • Paleo og ketose for bedre ytelse, helse og velvære
  • Biohacking med god samvittighet
 • Hvordan trene for å nå dine mål
  • En evolusjonistisk tilnærming
  • Allrounder vs. spesialist
  • Movement exploration, dans, styrke, yoga og kondisjon
  • Mer lek inn i treningen
 • Enkle biohacks for bedre fysisk ytelse og restitusjon
  • Kosttilskudd før, under og etter trening
  • Hvordan restituere best mulig?
  • Tips for hvordan du kan resette nervesystemet ditt etter trening og andre påkjenninger
 • Pusteteknikker for bedre ytelse og velvære
  • Pusteøvelser for gjennopptrening av et nytt automatisk pustemønster
  • Pusteøvelser for å hjelp mot angst, mer ro, og for å få bukt med kronisk hyperventilering
  • Korrekt pust under trening
  • Pusteteknikker for bedre søvn
 • Utvikling og innarbeiding av gode leveregler og en livsfilosofi
  • Gjennomgang av leveregler og tankesett fra vår tids og tidligere generasjoners store tenkere, og hva som skal til for å leve et godt liv. Hvilke leveregler, vaner og filosofi ligger til grunn for å lykkes og ha det bra?

Nivå 3: Guru