Posts tagged movement
Mer nærhet uten sex

Da vil det neste logiske spørsmålet være, hvordan kan vi øke graden av nærhet til det motsatte kjønn uten at sex er involvert? Historisk så har det for meg vært knyttet en del kompleksitet og vanskelighet rundt det å ha kvinnelige venner uten at det foregår noe seksuelt, eller at det ikke ligger en baktanke der om noe seksuelt fra en av partene. Og basert på det dro jeg en prematur konklusjon om at det sannsynligvis ikke går an å ha kvinnelige venner uten puling. Men det siste året har jeg tilbragt en del tid for å tenke på dette og se hva som er mulig.

Read More