Posts in Sex og intimitet
Mer nærhet uten sex

Da vil det neste logiske spørsmålet være, hvordan kan vi øke graden av nærhet til det motsatte kjønn uten at sex er involvert? Historisk så har det for meg vært knyttet en del kompleksitet og vanskelighet rundt det å ha kvinnelige venner uten at det foregår noe seksuelt, eller at det ikke ligger en baktanke der om noe seksuelt fra en av partene. Og basert på det dro jeg en prematur konklusjon om at det sannsynligvis ikke går an å ha kvinnelige venner uten puling. Men det siste året har jeg tilbragt en del tid for å tenke på dette og se hva som er mulig.

Read More
NoFap/NoSex i 100 dager - mine erfaringer

For 100 dager siden fikk jeg avsmak på sex, runking og porno etter altfor mange sprut en sein kveld. Dermed bestemte jeg meg for å slutte med porno, runking og sex på ubestemt tid. Å kutte porno/runking kalles gjerne NoFap, mens jeg i tillegg valgte å kutte ut sex også. Nå har det gått 100 dager uten å sprute, og jeg kan ikke si annet enn at jeg er positivt overrasket over hvor bra det har gått, og ikke minst hvor mye energi og motivasjon det har gitt meg.

Read More