SG Coaching #1 - Hjernetrening

Vi prøver et nytt og mer analfritt konsept i denne første installasjonen av SG Coaching, hvor vi summerer det siste og nyeste av kunnskap vi har kommet over. Hver uke tar vi for oss et tema som kan hjelpe alle smile litt mer, jobbe litt bedre og nå de målene du setter for deg selv i livet.  

Denne uken: 

Vi diskuterer hva nevrolingvistisk programmering (NLP) er og hvordan”top performers” bruker dette til å prestere best mulig (02:00). Hva er ”parts” og hvordan du kan dekonstruere lysten til å røyke inn i deler for å bekjempe avhengigheten (09:30). Hvordan placeboeffekten kan gi deg makt over eget hode, helse og kropp i større grad enn du tror (18:25), og hva transe og hypnose er (33:00).  Vi avslutter med en enkel øvelse i takknemlighet som virkelig kan endre livet ditt i en positiv retning (42:30).

Sofa.GuruComment